Budgetbeheer

Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) houdt in dat wij op vrijwillige basis alle of een deel van de financiële zaken van iemand onder beheer nemen.

Voor wie?

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen of het gewoon prettig vinden deze zaken uit handen te geven. Daarnaast is het mogelijk om alvast te starten met budgetbeheer wanneer iemand wacht op de uitspraak van de rechter m.b.t. het beschermingsbewind.

Onze doelgroep

Wij richten ons vooral op ouderen, verstandelijk beperkten en mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Wij vinden het belangrijk dat een cliënt een zorgindicatie heeft en daarbij ook professionele ondersteuning krijgt. Onze budgetbeheerders houden namelijk nauw contact met de zorgverleners om samen het maximaal haalbare voor onze cliënten te bereiken.

De taken van de budgetbeheerder

Eigenlijk neemt de budgetbeheerder dezelfde taken op zich als een bewindvoerder. Hiervoor is echter geen uitspraak van de kantonrechter nodig. De cliënt kan zelf via een machtiging zijn verantwoordelijkheid overdragen aan de budgetbeheerder. Naast het betalen van de rekeningen zal de budgetbeheerder bijvoorbeeld ook een belastingaangifte doen, bijzondere bijstand aanvragen, toeslagen regelen en verzorgt hij de administratie. Kortom, een budgetbeheerder regelt alle zaken die betrekking hebben op iemands financiën.
Bij problematische schulden beoordelen wij eerst of beschermingsbewind niet beter passend is.

Kosten van het budgetbeheer

Op de tarievenlijst onderaan deze pagina vindt u de kosten voor het budgetbeheer. Voor budgetbeheer is geen bijzondere bijstand mogelijk.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over budgetbeheer of wilt u graag van onze diensten gebruik maken?
Bij contact » vindt u onze contactgegevens.

Tarieven
Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden zoals deze van toepassing zijn bij budgetbeheer.