Bewindvoering

Bewindvoering (of beschermingsbewind) houdt in dat een door de Rechtbank benoemde bewindvoerder het beheer over iemands financiën overneemt.

Voor wie?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen. Dit kan komen door een lichamelijke of geestelijke beperking of bijvoorbeeld door problematische schulden.

Onze doelgroep

Wij richten ons vooral op ouderen, verstandelijk beperkten en mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Wij vinden het belangrijk dat een cliënt een zorgindicatie heeft en daarbij ook professionele ondersteuning krijgt. Onze bewindvoerders houden namelijk nauw contact met de zorgverleners om samen het maximaal haalbare voor onze cliënten te bereiken

De taken van een bewindvoerder

De bewindvoerder die de taken van de cliënt overneemt is verantwoordelijk voor de financiën en voor de goederen van de cliënt. De cliënt beslist hierover niet meer zelf. Hij mag bijvoorbeeld zijn huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover in overleg met de betrokkene of, als dat niet mogelijk is, met de kantonrechter.
Naast het betalen van de rekeningen zal de bewindvoerder bijvoorbeeld ook een belastingaangifte doen, (bijzondere) bijstand aanvragen, toeslagen regelen, begeleiden naar de schuldhulpverlening en verzorgen van de administratie. Kortom, een bewindvoerder regelt alle zaken die betrekking hebben op iemands financiën.

De aanvraag en duur van het bewind

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan bij de kantonrechter. Dit verzoek wordt door de cliënt, zijn partner, een familielid of een zorginstelling gedaan. Na een kennismaking met de cliënt en inventarisatie van zijn financiële zaken zal de bewindvoerder ondersteunen met de aanvraag van het bewind bij de Rechtbank. De duur van het beschermingsbewind wordt bepaald door de kantonrechter en wordt over het algemeen voor onbepaalde tijd uitgesproken.
Wanneer het mogelijk is wordt er met de cliënt gewerkt naar zelfstandigheid. Dit betekent dat de cliënt door de bewindvoerder zo goed mogelijk begeleid zal worden om alle financiële taken uiteindelijk zelf weer op te kunnen pakken.

Kosten van het bewind

De maximale kosten voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Bijna alle bewindvoerders hanteren deze vastgestelde tarieven. Naast een eenmalige intakevergoeding betaalt de cliënt een maandelijkse bijdrage. In uitzonderlijke gevallen wordt er een vergoeding voor extra uren betaald. U vindt de tarieven op de lijst die hieronder te downloaden is. Wanneer iemand een inkomen op of net boven bijstandsniveau heeft worden de kosten vrijwel altijd vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Wanneer de cliënt hiervoor in aanmerking komt, vraagt de bewindvoerder deze bijstand aan.

Meer informatie?

Wilt u aanvullende informatie over bewindvoering of wilt u graag van onze diensten gebruik maken?
Bij contact » vindt u onze contactgegevens.

Tarieven

We verwijzen u ook graag naar de brochure Curatele, bewind en mentorschap van de Rijksoverheid.

Download brochure