Wie zijn wij?

In 2011 is Michiel Nijhuis door de Rechtbank benoemd als professioneel bewindvoerder. Hij heeft zijn bedrijf inmiddels uitgebreid met meerdere werknemers. Het kantoor is gevestigd in Emmeloord, maar wij voeren onze werkzaamheden ook uit in wijde regio, waaronder Kampen, Zwolle, Lemmer, Dronten, Urk en natuurlijk de gehele Noordoostpolder.
Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een deskundige bewindvoerder en/of mentor. Regelmatige scholing van onze medewerkers is daarom een verplicht onderdeel van hun werkzaamheden. Verder hebben wij goed contact met diverse organisaties in de regio, waardoor samenwerking rondom onze cliënten over het algemeen prettig verloopt. Wij streven met onze cliënten altijd naar een fijne samenwerking, goede communicatie en heldere afspraken

Op deze website kunt u lezen wat elke vorm van ondersteuning inhoudt.

Sinds januari 2018 hebben wij ons verenigd met een aantal andere bewindvoerderskantoren. Door deze samenwerking kunnen wij de kwaliteit van onze diensten continueren en verhogen. Informatie over deze samenwerking kunt u vinden op de website van Samenwerkende Bewindvoerders.

Hiernaast zijn wij aangesloten bij Horus de Branchevereniging voor Wettelijk vertegenwoordigers. Hierdoor bent u, naast de controles die de Rechtbank uitvoert, verzekerd van regelmatige toetsing van onze organisatie door een onafhankelijke partij.

Mocht u ondanks onze inspanningen een klacht hebben over onze werkzaamheden, meldt u zich dan eerst bij Michiel Nijhuis. Komt u er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling die beschreven staat op de website van Samenwerkende Bewindvoerders.

Indeling van de teams:

Onze bewindvoerders zijn op dit moment werkzaam in drie teams. Elk team heeft een vaste groep cliënten onder zijn hoede. Hierdoor kunnen wij ons vanuit de teams persoonsgericht en betrokken met de financiële en begeleidende zaken van onze cliënten bezighouden.
Na de kennismaking wordt gekeken welk team de cliënt het beste van dienst kan zijn. De cliënt wordt hiervan tijdig en persoonlijk op de hoogte gebracht. Onderstaand kunt u lezen hoe onze teams zijn samengesteld.

Team 1: Eline Musch en Sofia Schuurman
Team 2: Miranda Sieders en Roelie Boxen
Team 3: Michiel Nijhuis en Martine Nijhuis

Contactgegevens van onze medewerkers:
Team 1:
null

Eline Musch

E-mailadres:
team1@nijhuisbewindvoering.nl
Telefoon:
0527-264497
Functie:
Bewindvoerder / assistent mentor
Werkdagen:
Maandag, dinsdag en donderdag
null

Sofia Schuurman

E-mailadres:
team1@nijhuisbewindvoering.nl
Telefoon:
0527-264497
Functie:
Bewindvoerder / mentor
Werkdagen:
Maandag t/m vrijdag
Team 2:
null

Roelie Boxen

E-mailadres:
team2@nijhuisbewindvoering.nl
Telefoon:
0527-264497
Functie:
Assistent Bewindvoerder
Werkdagen:
Maandag, woensdag en donderdag
null

Miranda Sieders

E-mailadres:
team2@nijhuisbewindvoering.nl
Telefoonnummer:
0527-264497
Functie:
Bewindvoerder
Werkdagen:
Maandag t/m vrijdag
Team 3:
null

Michiel Nijhuis

E-mailadres:
team3@nijhuisbewindvoering.nl
Telefoon:
0527-264497
Functie:
Bewindvoerder/ mentor / PGB-beheerder
Werkdagen:
Maandag t/m vrijdag
null

Martine Nijhuis

E-mailadres:
team3@nijhuisbewindvoering.nl
Telefoonnummer:
0527-264053
Functie:
Mentor
Werkdag:
Woensdag
Bereikbaarheid

Nijhuis Bewindvoering

Telefoonnummer: Algemeen: 0527 264497
Mentorschap: 0527 264053
Telefonisch spreekuur: Maandag t/m vrijdag van 9:00 – 12:00
Email: info@nijhuisbewindvoering.nl