PGB-beheer

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een budget dat verstrekt wordt om zelf zorg of begeleiding in te kopen. Dit budget wordt verstrekt door de gemeente, het Zorgkantoor of de ziektekostenverzekeraar.

Voor wie?

Iedereen die een PGB heeft of gaat krijgen moet PGB-vaardig zijn. Dit wil zeggen dat de cliënt in staat moet zijn het budget dusdanig te beheren dat hiervan passende en goedgekeurde zorg en/of begeleiding ingekocht wordt. Indien de cliënt zelf niet in staat is dit budget te beheren, moet er iemand zijn die dit voor hem doet. Dit kan een familielid of kennis zijn, maar ook een medewerker van Nijhuis Bewindvoering.

De taken van de PGB-beheerder

Als PGB-beheerder bewaken wij het budget en zorgen ervoor dat dit niet overschreden wordt. Wij stellen de juiste zorgovereenkomsten op met de zorgverleners en wij controleren de facturen of urenbriefjes die door de cliënt of de zorgverlener worden ingediend. Ook bewaken wij de looptijd van indicaties en de zorgovereenkomsten.
Indien gewenst kunnen wij helpen bij de aanvraag van een PGB.

Gewaarborgde hulp

De PGB-beheerder treedt daarnaast vaak op als gewaarborgde hulp. Hierbij kijken wij niet alleen naar de cijfermatige kant van het PGB, maar bewaken wij, samen met de cliënt, of de geleverde zorg de juiste is. We bespreken dit met de cliënt en zo nodig met de zorgverleners. Indien de geleverde zorg niet overeenkomt met hetgeen afgesproken is, overleggen wij hoe deze weer passend kan worden. Soms wordt een gewaarborgde hulp verplicht gesteld als er een PGB is en vaak is het gewoon prettig iemand te hebben die meekijkt en meedenkt over de geleverde zorg.
Is iemand helemaal niet in staat over zijn eigen zorg te oordelen dan is wellicht mentorschap een betere optie.

Bij een PGB vanuit de WLZ mogen wij als organisatie geen gewaarborgde hulp worden. Indien mentorschap passend is kunnen wij wel als mentor het PGB beheren, waardoor een gewaarborgde hulp niet nodig is.

Meer informatie?

Wilt u aanvullende informatie over PGB-beheer of wilt u graag van onze diensten gebruik maken?
Bij contact » vindt u onze contactgegevens.

Tarieven

We verwijzen u ook graag naar de brochure Curatele, bewind en mentorschap van de Rijksoverheid.

Download brochure