Mentorschap

Mentorschap houdt in dat een door de Rechtbank benoemde mentor persoonlijke, niet financiële, belangen van de cliënt behartigt.

Voor wie?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen met betrekking tot verzorging en begeleiding (belangen die niet over geld en goed gaan) niet zelfstandig kunnen behartigen. De oorzaak hiervoor kan liggen in een geestelijke beperking. Denk bijvoorbeeld aan dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten.

Onze doelgroep

Wij richten ons vooral op ouderen, verstandelijk beperkten en mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Wij vinden het belangrijk dat een cliënt een zorgindicatie heeft en daarbij ook professionele ondersteuning krijgt. Onze mentoren houden namelijk nauw contact met de zorgverleners om samen het maximaal haalbare voor onze cliënten te bereiken

De taken van de mentor

De mentor ondersteunt en adviseert de cliënt bij beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt hierbij de wensen en behoeften van de cliënt als uitgangspunt. De mentor is als belangenbehartiger ook bevoegd om een beslissing te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: Keuzes rondom wel of niet zelfstandig blijven wonen of de invulling en uitvoering van een begeleidingsvorm.

De aanvraag

Een verzoek tot mentorschap wordt gedaan bij de kantonrechter. Dit verzoek wordt door de cliënt, zijn partner, een familielid of een zorginstelling gedaan. Na een kennismaking met de cliënt en inventarisatie van de persoonlijke zaken en wensen van de cliënt zal de mentor ondersteunen met de aanvraag van het mentorschap bij de Rechtbank.

Kosten van het mentorschap

De maximale kosten voor mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Bijna alle mentoren hanteren deze vastgestelde tarieven. Naast een eenmalige intakevergoeding betaalt men een maandelijkse bijdrage. In uitzonderlijke gevallen wordt een vergoeding voor extra uren betaald. U vindt de tarieven op de lijst die hieronder te downloaden is. Wanneer iemand een inkomen op of net boven bijstandsniveau heeft worden de kosten meestal vergoed vanuit de bijzondere bijstand.

Meer informatie?

Wilt u aanvullende informatie over mentorschap of wilt u graag van onze diensten gebruik maken?
Bij contact » vindt u onze contactgegevens.

Tarieven

We verwijzen u ook graag naar de brochure Curatele, bewind en mentorschap van de Rijksoverheid.

Download brochure