Nalatenschappen

Michiel Nijhuis is erkend nalatenschapscoach en kan u begeleiden met alle zaken rondom uw nalatenschap of de afwikkeling van een nalatenschap waar u bij betrokken bent.

Wat doet een nalatenschapscoach?

Een nalatenschapscoach helpt u bij alles wat er bij het regelen van een nalatenschap komt kijken. Hij geeft advies, kan bemiddelen en zal u, indien nodig, verwijzen en begeleiden naar de notaris.

Alvast regelen voor later

Wilt u alle zaken rondom uw overlijden en uw nalatenschap nu al goed geregeld hebben, dan kan het verstandig zijn om eens met een nalatenschapscoach in gesprek te gaan. Samen met hem kunt u bepalen wat er alvast geregeld moet zijn, wat er vastgelegd moet worden en hoe dit vastgelegd wordt. Als het nodig is om zaken vast te leggen bij een notaris zullen wij dat bespreken en u doorverwijzen en zo nodig begeleiden. De notaris zal dan samen met u een testament en/of een levenstestament opstellen. Soms is het ook voldoende om alles zelf vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in een levensdossier.

Het levensdossier

Het levensdossier is een persoonlijk document, op papier of digitaal, waarin u al uw belangrijke zaken vastlegt voor uw nabestaanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw wensen met betrekking tot uw uitvaart, maar bijvoorbeeld ook aan een overzicht van uw verzekeringen of wachtwoorden. Ook afschriften van het levenstestament of testament en andere belangrijke documenten kunt u aan dit document toevoegen.
Het opstellen van een levensdossier zorgt ervoor dat u nu al goed nadenkt over alle belangrijke zaken rondom en na uw overlijden. Zo kunt u uw nabestaanden een hoop tijd en gedoe besparen en kunt u ervan op aan dat uw wensen voor hen duidelijk zijn.
Wij kunnen u helpen bij het opstellen van dit levensdossier.

Wanneer u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen

Het kan gebeuren dat u, door bijvoorbeeld een ongeval of dementie, niet zelf meer in staat bent uw persoonlijke en/of financiële zaken te behartigen. In een levenstestament kunt u nu al vast laten leggen wie in dat geval voor uw belangen mag opkomen. Dit kan natuurlijk een familielid zijn, maar u kunt (daarnaast) ook een professional hiervoor laten benoemen. Wij kunnen, op het moment dat u het zelf niet meer kunt, voor uw financiële belangen optreden als bewindvoerder en voor uw persoonlijke belangen als mentor. Het levenstestament wordt opgesteld door een notaris.

Na uw overlijden

Bij een overlijden moet er enorm veel geregeld worden. Dit kan het regelen van een uitvaart zijn, maar ook het leeghalen en de verkoop van uw woning, het opzeggen van abonnementen, verzekeringen en bankrekeningen, vaststellen van de nalatenschap etc. Is er niets geregeld dan zijn bijna altijd uw nabestaanden hiervoor verantwoordelijk. Is dit niet mogelijk of wenselijk dan kunt u in een testament een executeur benoemen. Deze wordt dan verantwoordelijk voor de afwikkeling van hetgeen u in uw testament bepaald heeft. U kunt ervoor kiezen een familielid te benoemen tot executeur, maar u kunt ook overwegen om ons, als professional, te benoemen.

Ondersteuning bij het afwikkelen van een nalatenschap

Bent u zelf benoemd als executeur of betrokken bij het afwikkelen van een nalatenschap, maar weet u niet wat u nu allemaal wel of niet moet doen? In dat geval kan het verstandig zijn om de hulp in te roepen van een nalatenschapscoach. Hij kan u dan bijstaan in de afwikkeling en kan, indien gewenst, zaken van uw overnemen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of een oriënterend gesprek over de mogelijkheden? Bel of mail ons dan. In een vrijblijvend telefonisch of persoonlijk gesprek zullen wij samen beoordelen of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.